Przejdź do treści

Instytut Suwerennej

O nas

Fundacja Instytut Suwerennej

W ramach naszego środowiska, kształtujemy w sobie poczucie obowiązków patriotycznych, działając w oparciu o wartości chrześcijańskie. Zależy nam na tym, aby każdy czuł odpowiedzialność za swoją Ojczyznę – Polskę, która jest zbiorem wspólnych wartości i doświadczeń ludzi żyjących przed nami, obecnie oraz w przyszłości. Chcemy pozostawić w spadku przyszłym pokoleniom Polskę silną, nowoczesną, szanującą własną historię i z należytym jej miejscem w Europie. Działamy na rzecz pielęgnowania polskości, podtrzymywania tradycji oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Kształtujemy postawy patriotyczne i proobronnościowe poprzez upowszechnianie historii i kultury fizycznej oraz etosu oręża. Prowadzimy szeroko rozumianą działalność społeczno-edukacyjną kierowaną zarówno do najmłodszych, studentów jak i dorosłych. Kreujemy debatę publiczną poprzez działalność analityczno-publicystyczną oraz organizację wydarzeń na tematy dotyczące ważnych spraw społecznych. Pracujemy na rzecz ochrony cywilizacji łacińskiej w Polsce oraz Europie.

Początki działalności naszego środowiska sięgają roku 2011, kiedy to działając pod nazwą Patriotyczne Podlasie jako nieformalna grupa kilkunastu przyjaciół zaczęliśmy organizować spotkania tematyczne, mające na celu samokształcenie historyczne i polityczne. Powołaliśmy wówczas do życia stronę internetową, gdzie przez kilka lat publikowaliśmy artykuły poświęcone tej problematyce. Rozpoczęliśmy także współorganizację lokalnych obchodów Święta Niepodległości oraz Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby pielęgnować pamięć o istotnych dla naszej wspólnej tożsamości wydarzeń oraz postaci. Poza wydarzeniami takimi, jak Białostocki Marsz Niepodległości, nasi działacze zasilali także liczne działania grup rekonstrukcji historycznej. 

Na początku 2013 roku byliśmy współzałożycielami Dyskusyjnego Klubu Filmowego „W Dobrym Tonie” – przedsięwzięcia, dzięki któremu udało nam się przywrócić do użytku społecznego budynek Kina Ton w Białymstoku. Przez lata w kinie odbyło się łącznie kilkaset wydarzeń otwartych (wykładów, konferencji, spotkań dyskusyjnych, autorskich, projekcji filmowych, spektakli, koncertów) o charakterze kulturalnym lub społeczno-edukacyjnym, na których wystąpili znamienici goście.

Od połowy 2013 roku działamy również przy Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie organizując spotkania otwarte, wykłady i debaty staramy się promować postawy proobywatelskie, patriotyczne i propaństwowe wśród młodych aktywnych ludzi, a także kreować debatę publiczną. Czynnie współpracujemy również z innymi organizacjami studenckimi, aby wspólnymi siłami zrobić jeszcze więcej dla idei, które leżą nam na sercu. Podobne cele staramy się osiągać tworząc towarzystwo Projektu Zaścianek – cyklicznych warsztatów obywatelskich utrzymanych w duchu neosarmatyzmu i prowincjonalizmu, w trakcie których dyskutujemy, podnosimy kompetencje oraz poznajemy się z innymi aktywnymi społecznie osobami, którym zależy na dobru Ojczyzny. 

Od lat czynimy starania na rzecz budowy w Białymstoku lub bezpośredniej okolicy społecznie użytecznej strzelnicy sportowejPlanowana infrastruktura strzelecka w założeniu ma być solidnym fundamentem dla wspierania lokalnych inicjatyw strzeleckich,  paramilitarnych, harcerskich i proobronnościowych.  Tworząc bazę szkoleniową chcemy wspierać każdą aktywność dążącą do poprawienia obronności naszego kraju. Dzięki naszym działaniom największą ilością głosów zdobytych w trakcie Budżetu Obywatelskiego edycja 2017, udało się zakwalifikować do realizacji przez władze Białegostoku projekt „Białystok Buduje Strzelnicę”.

Nasza aktywność została doceniona m.in. przez Radę Miasta Białystok, która w 2015 roku przyznała fundacji nagrodę Kulturalnego Gryfa w kategorii Organizacja Pozarządowa oraz Wojewodę Podlaskiego w 2016 roku nagrodą Inicjatywa Społeczna Roku w kategorii Kultura i Dziedzictwo Narodowe.

Zwieńczeniem naszej dotychczasowej działalności jest działająca od 2014 roku fundacja Instytut Suwerennej (do 2021 roku występująca pod nazwą Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej). Oprócz wyżej wymienionych celów statutowych i działań misyjnych, zadaniem fundacji jest konsolidacja powstałych już wcześniej z naszej inicjatywy organizacji oraz koncentrowanie wiedzy i zasobów niezbędnych do coraz szerszej działalności naszego środowiska.

IMG_20191217_172822-768x1024
DSC0858-1024x678
187329098_218031586512709_7871071953790612769_n
DSC0099-1024x678
DSC0797-1024x678
20191029_134926-1024x768

Skip to content