Przejdź do treści

Instytut Suwerennej

Strona główna » Trwa nabór na wyjazd szkoleniowy dla NGO w Tykocinie! Zapisz się już teraz!

Trwa nabór na wyjazd szkoleniowy dla NGO w Tykocinie! Zapisz się już teraz!

  • przez

Mamy przyjemność zaprosić na wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Tykocina! W szkoleniach mogą brać udział zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także osoby chcące ją założyć. Wyjazd jest całkowicie bezpłatny dla uczestników projektu. Uwaga! Decyduje kolejność miejsc, a wydarzenie jest limitowane!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE DO TYKOCINA

Uwaga! Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu jest uczestnictwo w projekcie. Do projektu można zapisać się TUTAJ.

Przedstawiamy sylwetki prelegentów:

Piotr Kasperkiewicz – Magister ekonomii. Od 2015 roku prowadzi biuro rachunkowe specjalizując się w obsłudze organizacji pozarządowych polegającej na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, rozliczaniu projektów publicznych. Obecnie obsługuje kilkadziesiąt organizacji o różnorodnej formie prawnej i skali działania. Z trzecim sektorem związany od lat szkolnych jako członek uczniowskiego klubu sportowego, wieloletni członek zarządu stowarzyszenia, członek rady fundacji, inicjator i koordynator ogólnopolskiego projektu edukacyjnego. Przed rozpoczęciem pracy zawodowej wyczynowo uprawiał kolarstwo, będąc członkiem kadry narodowej zdobył srebrny medal juniorów na Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym w Meksyku.

Łukasz Kierzkowski – Inżynier budownictwa. Od 3 lat zawodowo związany z branżą fundraisingu. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, kontakcie z darczyńcami i obsłudze Systemu Obsługi Darczyńców (CRM). Wieloletni działacz białostockich organizacji pozarządowych. Doświadczony organizator projekcji filmowych i zgromadzeń publicznych.

Przemysław Klimek – Specjalista ds. prawnych w Podlaskim Centrum NGO. Od 2015 r. związany z fundacją Instytut Suwerennej, w której zasiadał w Zarządzie jako Wiceprezes i następnie Prezes Zarządu, a obecnie pełni funkcję członka Rady Fundacji. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent kierunku prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Prowadzi własną kancelarię w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Doświadczenie zdobywał już na studiach poprzez praktykę i pracę w kancelariach adwokatów i radców prawnych, kancelarii notarialnej oraz w Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w sekcji prawa cywilnego oraz sekcji mediacji. Ponadto pełnił rolę członka organów kontroli w wielu innych organizacjach pozarządowych, w tym obecnie pełni taķą funkcję Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, zrzeszającej ponad 150 NGO z całej Polski.

Adam Kozłowski – Specjalista ds. projektowych w Podlaskim Centrum NGO. Wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego V kadencji. Wiceprezes Zarządu Instytutu Suwerennej. Koordynator projektów regrantingowych Podlaskie Lokalnie i Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie, w których w latach 2021-23 przyznano w sumie 265 dofinansowań dla grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych. Absolwent prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. W trakcie studiów był prezesem organizacji studenckiej. Posiada także kilkuletnie doświadczenie w pracy wolontariackiej w trzecim sektorze. Absolwent certyfikowanych kursów w zakresie szeroko rozumianej działalności w trzecim sektorze.

Mariusz Pruszyński – wspólnik spółki doradczo-szkoleniowej, współpracownik wielu organizacji pozarządowych, wykształcenie wyższe, mgr prawa, studia podyplomowe: pzp oraz MBA, od ponad 10 lat zaangażowany w działalność III sektora, przez lata – członek wielu stowarzyszeń, w tym także członek organów zarządzających. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) VI kadencji w latach 2018-2021 jako przedstawiciel organizacji pozarządowych, w ramach RDPP działał w Zespole ds. Funduszy. Posiada doświadczenie w koordynacji kilkudziesięciu projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020. Dodatkowo posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu procedury odwoławczej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – zarówno w aspekcie wnoszenia do Instytucji Pośredniczących/Zarządzających skutecznych protestów jak także na poziomie skarg administracyjnych. Ponadto oceniający w wielu programach rządowych m.in. FIO,PROO, AKTYWNI+.

UWAGA! Ze względów organizacyjnych i wyczerpującą się pulę miejsc, na zgłoszenia czekamy tylko do 4 października (środa).

Skip to content