Przejdź do treści

Instytut Suwerennej

Strona główna » Informacja o aktualizacji regulaminu

Informacja o aktualizacji regulaminu

  • przez

Zgodnie z § 8. ust. 7 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomoc dla nowych NGO. Budowa Federacji III sektora.” realizowanym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (zwanego dalej “Regulaminem”), który brzmi Zmiana treści Regulaminu nastąpi poprzez wprowadzenie nowego Regulaminu, wprowadzono nowy Regulamin, obowiązujący od dnia dzisiejszego, tj. 16.02.2023 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami, dodano załączniki stanowiąc wzór zgłoszenia udziału w projekcie poprzez pełnomocnika lub pełnomocników (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do Regulaminu), a także wzór umożliwiający wskazanie listy osób uprawnionych do uzyskania usługi doradczej na rzecz organizacji pozarządowej (Załącznik nr 4 do Regulaminu).

 

Skip to content